Aanmelden online informatieavond 13 juni 2023

U Ned, een samenwerking van overheden, onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. Nadat eerder een aantal mogelijke kansrijke oplossingen in beeld zijn gebracht, gaat het onderzoek nu een nieuwe fase in.

Daarom geeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen vrij voor inspraak van 16 mei t/m 26 juni 2023. Dat betekent dat je je mening kunt geven over of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Ben je benieuwd naar de oplossingen die we als Rijk, provincie en gemeenten onderzoeken? Wil je iets meegeven voor het verdere onderzoek? Tijdens de online informatieavond op dinsdag 13 juni horen we graag je vragen en aandachtspunten. De online avond duurt van 20.00 tot 21.00 uur.

Door onderstaand formulier in te vullen, schrijf je je in voor de online informatieavond van 13 juni. Na aanmelding ontvang je een link zodat je online kunt deelnemen.

Meer informatie over de MIRT verkenning OV en Wonen vind je op de website van U Ned.